Alltomwindows Se

Ett bildspel med van Gogh-målningar underhöll oss under fikarasten. På restlistan noterades bl a nyttjandet av YouTube. SöS har en IT-kommitté med Vd i ledningen. Man arbetar bl a med säkerhetsaspekter – Microsofts program är gjorda för kontorsbruk, vilket inte alltid ger tillräcklig säkerhet i sjukvårdssammanhang. Kalle var på plats och inledde med att tacka […]